Sponsorem strony internetowej jest:

Sponsorzy

   SPONSOR TYTULARNY

   


   SPONSORZY GŁÓWNI

       

    

 

     

Sponsorzy wspierający

   

 

 

dwór kombornia

 

  

 


   Partnerzy Programu

        Tie Break

      

        

 


   

GRUPY SZKOLENIOWE KSS KARPATY KROSNO W MINISTERIALNYM PROGRAMIE "KLUB" 01 grudnia 2018

Miło nam poinformować o realizacji założeń tegorocznego programu "Klub” finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
Zadanie w ramach programu realizowane było do września do 12 listopada 2018 roku W zadaniu brało udział osiem grup szkoleniowych dziewcząt i chłopców trenujących piłkę siatkową - stanowi to około 120 osób. Miejscem wykonania zadania były hale sportowe Krosna.
Cele programowe to:

  • poprawa techniki indywidualnej i taktyki drużynowej
  • poprawa współpracy zawodników grających na różnych pozycjach.

Cele te realizuje się poprzez liczne ćwiczenia z wykorzystaniem zakupionego z programu sprzętu, na przykład  kompletu piłek.

Sprawdzianem pozyskania tych umiejętności były rozgrywki ligowe oraz sprawdziany wewnętrzne w postaci turniejów dwójek i trójek. W warstwie wychowawczej zajęcia mają na celu integrację dzieci z różnych środowisk, także zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. Cele te realizowano poprzez wypracowanie pozytywnych nawyków zdrowego spędzania czasu wolnego. Efekty uzyskanej pracy oceniamy pozytywnie a pozyskany sprzęt wydatnie przyczynił się do poprawy atrakcyjności prowadzonych zajęć sportowych. Dzieci biorące udział w programie zostały poddane testom sprawnościowym, a ich wyniki zostały przekazane do Narodowej Bazy Talentów badającej poziom sprawności dzieci w Polsce.

Dziekujemy !!!!

Sponsorzy